interiér

Zde u koncipování řešení interiéru hraje hlavní roli snaha o návaznost na název Graff, charakter prostor, jejich budoucí účel, objekt a jeho doba, umístění lokality, očekávání při vstupu do prostor.  Velmi důležitou by měla být skutečnost definování prostor na kvalitní restauraci s Plzeňským pivem Prazdroj.
 
 
Skica prostoru Štěpána Gudeva - sezení na lavicích u zdí - po 5 místech ke stolu, v prostoru židle 3-4 ke stolu
 

půdorys: